Alla priser är per kilo (inkl. moms) där inget annat anges


KÖP AV HEL GRIS:

Styckad: 45 kr/kg

Styckad, packad o märkt: 50 kr/kg

Ostyckad: 37,50 kr/kg

Unggris: 69 kr
Rökt/kokt: 600 kr/gris

KÖP AV HELT NÖT:

Styckat: 73 kr/kg

Styckad, packad, märkt: 75 kr/kg

Ostyckat: 66 kr/kgKÖP AV HELT LAMM:

Styckat, opackat: 122 kr

Styckat, packat och märkt: 132 kr

Ostyckat: 102 kr


Hyra ställningen till att helgrilla: 500 kr